+48 506 376 439 biuro@marka-24.pl

Nie każda transakcja musi być realizowana na rachunek bankowy z białej listy. Przedsiębiorcy nie muszą weryfikować wszystkich transakcji, które przeprowadzają. Innymi słowy, jeśli dojdzie do określonych transakcji z podmiotem spoza białej listy lub płatność nastąpi na rachunek inny niż wskazany na białej liście, przedsiębiorca nie poniesie z tego tytułu negatywnych konsekwencji.

Poniżej transakcje, które nie zmuszają do kontroli podatnika co do jego ujęcia w ewidencji podatników VAT (na białej liście) na dzień dokonania płatności:

 • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, nie przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, co oznacza, że transakcje do 15.000 zł brutto nie muszą być kontrolowane na białej liście,
 • płatność zrealizowano przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności, a zatem VAT został zapłacony na wydzielony rachunek VAT odbiorcy płatności,
 • płatność wynika z faktury wystawionej w związku z następującymi rodzajami transakcji:
  • wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów,
  • importem towarów,
  • importem usług
  • dostawą towarów rozlicza/oną przez nabywcę,
 • jeśli doszło do transakcji, którą mimo powyższych warunków trzeba skontrolować w zakresie występowania podatnika na białej liście i płatność z tytułu transakcji nastąpiła na rachunek inny niż wskazany na tej liście, to ewentualnych negatywnych konsekwencji uniknąć można poprzez złożenie jednorazowo zawiadomienia ZAW-NR (bez konieczności ponownego jego powtarzania przy kolejnych płatnościach w związku z tą transakcją) do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, który dokonał zapłaty należności ponad kwotę 15.000 zł brutto – na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów – białej liście; zawiadomienie ZAW-NR należy złożyć obowiązkowo nie później niż w terminie 7 dni od dnia zlecenia przelewu (późniejsze jego złożenie nie jest dopuszczalne i nie można tego terminu wzruszyć ze względu na niezachowanie go przez wystąpienie szczególnych okoliczności, np. wystąpienie choroby, wypadku itp.),
 • jeśli płatności dokonywane są na rzecz banku (SKOK-u), na jego rachunek w ramach transakcji z tym bankiem (SKOK-iem) (i zostało to dodatkowo wskazane na fakturze wraz z informacją o numerze rachunku do zapłaty) i jednocześnie płatność:
  • wynika z nabywanych przez ten bank lub tę kasę wierzytelności pieniężnych,
  • wynika z należności za dostawę towarów lub świadczenie usług przez ten bank (SKOK),
  • następuje na rachunek banku (SKOK-u) prowadzony w ramach gospodarki własnej i nie jest to ROR.
 • jeżeli płatności dokonuje się na rachunek techniczny, którego nie umieszcza się na białej liście (np. rachunek wirtualny przy umowach faktoringowych, rachunek techniczny u dostawców mediów),
 • jeżeli w miejsce płatności – dokonywane jest potrącenie, barter, kompensata,
 • gdy płatności dokonuje się nie przelewem lecz kartą – bankomatową, kredytową
 • gdy płatności dokonuje się przy wykorzystaniu usługi BLIK, BLUEMedia, PAYU, PAYPALL (integratorzy transakcji),
 • jeśli płatność dokonywana jest na rzecz sprzedawcy, który nie jest czynnym podatnikiem VAT (tylko jeśli sprzedawca jest czynnym podatnikiem VAT jego dane, w tym numer rachunku będą weryfikowane poprzez białą listę),
 • jeśli płatność dokonywana jest na rzecz sprzedawcy, który jest podmiotem zagranicznym (tylko czynni podatnicy VAT posiadający w Polsce siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności są obowiązani wprowadzać swoje dane na białą listę).