+48 506 376 439 biuro@marka-24.pl

Przedsiębiorcy mogą nie płacić składek do ZUS. Sąd Najwyższy 21 lutego 2024r, wydał rewolucyjny wyrok. Stwierdził, że „wspólnik dwuosobowej spółki z o.o., posiadający 99% udziałów nie podlega ubezpieczeniom społecznym”.

Dotychczas ZUS i niektóre orzeczenia sądów kwestionowały, czy taka dysproporcja nie sprawia, że posiadający 1% lub 10%. udziałów drugi wspólnik, jest „udziałowcem iluzorycznym”.

Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych wspólnicy jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością uznawani są za osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i z tego tytułu, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 tej ustawy, zobowiązani do uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne. W celu zminimalizowania obciążeń składkowych często tworzone były spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w których „główny” wspólnik obejmował 99% udziałów, 1% powierzając innemu podmiotowi. Dzięki temu wspólnik większościowy z jednej strony posiadał pełną kontrolę nad taką spółką, z drugiej zaś strony – nie podlegał obowiązkowi uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne z tego tytułu, ponieważ spółka nie była spółką jednoosobową.

Sąd Najwyższy niejednokrotnie wydawał orzeczenia w sprawach, których przedmiotem było sporne zagadnienie. Niektóre z nich potwierdzają stanowisko ZUS, inne z kolei stanowczo mu zaprzeczają. Uchwałą z 21 lutego 2024 r. Sąd Najwyższy przesądził, że wspólnik jednoosobowej spółki z o.o., który posiada 99% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki nie podlega ubezpieczeniom społecznym na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 pkt 5 w. zw. z art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Marka24 Biuro Rachunkowe Szczecin