+48 506 376 439 biuro@marka-24.pl

  1. Podatek dochodowy jest obowiązkiem każdego obywatela zarabiającego w Polsce. Jest on naliczany od dochodów uzyskanych przez osobę fizyczną lub prawną.
  2. Istnieją różne stawki podatkowe w zależności od wysokości zarobków. W Polsce obowiązują trzy progi podatkowe: 12%, 32% oraz 36% dla osób zarabiających powyżej 1 miliona złotych rocznie.
  3. Ulgi podatkowe i odliczenia to sposób na zmniejszenie wysokości podatku do zapłaty. Można skorzystać m.in. z ulgi na dzieci, odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne czy też darowizn na cele charytatywne.
  4. Terminy płatności podatku są ściśle określone i ich nieprzestrzeganie wiąże się z konsekwencjami w postaci odsetek za zwłokę. Zazwyczaj podatek należy rozliczyć do końca kwietnia następnego roku podatkowego.
  5. Złożenie deklaracji podatkowej jest obowiązkowe nawet w przypadku, gdy nie osiągnęliśmy dochodu lub nie przekroczyliśmy kwoty wolnej od podatku.