+48 506 376 439 biuro@marka-24.pl

Czy jesteś świadomy, że jako nieduży przedsiębiorca masz teraz unikalną szansę skorzystania z tzw. wakacji składkowych? To doskonała możliwość, aby na chwilę oderwać się od ciągłej konieczności opłacania składek na ubezpieczenia. W moim najnowszym wpisie opiszę Ci, jak to zrobić i jakie atuty możesz z tego wynieść.

Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają do 9 osób i generują roczne przychody do 2 milionów euro, mogą skorzystać z innowacyjnej propozycji: wakacji składkowych. To dobrowolne rozwiązanie pozwoli im na zwolnienie z konieczności opłacania składek na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe. Decyzja o skorzystaniu z tej opcji leży wyłącznie w rękach przedsiębiorcy, który sam określi, kiedy chce skorzystać z tego udogodnienia.

Wdrażanie wakacji składkowych otwiera nowe możliwości dla właścicieli firm zarejestrowanych w CEIDG. W każdym miesiącu roku mogą oni zdecydować o zwolnieniu z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Wystarczy złożyć wniosek do ZUS-u w miesiącu poprzedzającym wybrany okres. Wnioski będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem profilu teleinformatycznego ZUS. Kluczowe jest jednak, aby pamiętać o terminach. Wniosek złożony poza okresem lub w przypadku zgonu wnioskodawcy przed rozpatrzeniem wniosku, nie będzie rozpatrzony. Przedsiębiorcy są również zobowiązani do złożenia deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów miesięcznych za miesiąc korzystania z wakacji składkowych. Termin jest taki sam jak dla innych przedsiębiorców, do 20. dnia następnego miesiąca.

To unikalne rozwiązanie będzie dostępne do końca 2024 roku. Nowe przepisy mają wejść w życie pierwszego dnia miesiąca po upływie 4 miesięcy od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Według prognoz Ministerstwa Rozwoju i Technologii, z wakacji składkowych będzie mogło skorzystać 1,7 mln osób.