+48 506 376 439 biuro@marka-24.pl

O tematyce dyrektywy dotyczącej ochrony sygnalistów rozgorzała dyskusja już trzy lata temu. Do grudnia 2021 roku, państwa członkowskie miały obowiązek zaimplementować ją w swoich krajowych systemach prawnych. Polska legislacja została ustanowiona przez Sejm dopiero w końcówce maja. Warto jednak dokładnie przyjrzeć się jej zapisom, gdyż nakazuje wprowadzenie szeregu zmian w miejscach zatrudnienia. Czas na przygotowanie jest ograniczony. Przepisy wejdą w życie już po 3 miesiącach od momentu ich publikacji.

Wymóg implementacji procedury zgłoszeń wewnętrznych
Legislacja nakłada na pracodawców nowy obowiązek. Będą oni zobligowani do stworzenia w swoich organizacjach procedury zgłoszeń wewnętrznych, czyli planu komunikacji gwarantującego bezpieczeństwo dla zgłaszających nieprawidłowości. Musi on uwzględniać między innymi metody przekazywania zgłoszeń wewnętrznych oraz osobę odpowiedzialną za ich odbiór. Zgłoszeń będzie można dokonywać również anonimowo, a pracodawca musi określić w jaki sposób będzie się z takimi anonimami obchodził. Kto jest zobligowany do implementacji nowych zasad?
Nowy wymóg obejmie pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 50 osób. Do tej liczby zalicza się zarówno pracowników jak i osoby wykonujące pracę na innych podstawach, takich jak umowy cywilnoprawne czy nawet wolontariaty. Ponadto, organizacje prowadzące działalność w zakresie usług, produktów i rynków finansowych, bezpieczeństwa transportu czy ochrony środowiska, będą zobligowane do implementacji nowych zasad, niezależnie od liczby zatrudnionych.

Konieczność konsultacji
Każdy pracodawca wprowadzający procedurę, będzie musiał ją skonsultować. Jeśli w zakładzie pracy istnieją związki zawodowe, konieczne będą rokowania nad zapisami procedury. Co więcej, procedurę należy skonsultować z każdą działającą zakładową organizacją związkową osobno. Jeśli związków zawodowych nie ma, pracodawca będzie musiał skonsultować procedurę z przedstawicielami osób świadczących pracę na jego rzecz.

Uwaga na konsekwencje!
Ustawa przewiduje sankcje za niewprowadzenie procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz za ustanowienie jej niezgodnie z wymaganiami ustawy. Pracodawca taki będzie podlegał karze grzywny. Dodatkowo, ustawa przewiduje sankcje za działania odwetowe na osobie zgłaszającej naruszenia. Zgodnie z nią, kto podejmuje działania odwetowe wobec sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli sprawca tego czynu działa w sposób uporczywy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Obecnie ustawa została skierowana do Senatu, a następnie będzie oczekiwać na podpis Prezydenta. Warto zatem już teraz, przygotować się do implementacji przewidzianej procedury, aby uniknąć odpowiedzialności.